เมื่อเช้าผมดูรายการเรื่องเล่าเช้านี้เกี่ยวกับจ่าสมเพียร ไม่รู้ใครในทีมของรายการฯเป็นคนเลือกเพลง

แต่ผมว่ามันถ่ายทอดเจตนารมณ์ของจ่าเพียรได้ดีมาก ชอบเป็นการส่วนตัวครับ

 

ขอฝันใฝ่ในฝัน อันเหลือเชื่อ
ขอสู้ศึก ทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์รุกโรม โหมกายใจ
ขอฝ่าฟันผองภัย ด้วยใจทะนง

จะแน่วแน่แก้ไข ในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิต เป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้ เกียรติดำรงค์
จะปิดทองหลังองค์ พระปฏิมา